Giełda wierzytelności wykonana przez MAR-COM

Bezpłatne porady dla osób i firm zadłużonych Sprawdź aktualną ofertę giełdy wierzytelności

Usługi

Windykacją należności zajmujemy się w sposób kompleksowy, począwszy od działań monitorujących aż po nadzór nad pracą Komornika Sądowego.

Podejmując odpowiednie kroki windykacyjne, działamy zawsze w oparciu i zgodnie z przepisami prawa, jednocześnie dbając o dobre imię Państwa Firmy.

Nasza dewiza to „miękko do człowieka, ale twardo w sprawie”, pozwala to na osiągnięcie sukcesu jakim jest odzyskanie wierzytelności przy jednoczesnym zachowaniu dalszej współpracy z Państwa klientem.

Nigdy nie pobieramy opłat wstępnych. Wynagrodzenie pobieramy wyłącznie za rezultat naszej pracy.

Istnieje również możliwość przerzucenia kosztów poniesionych w postępowaniu windykacyjnym na dłużnika, w takim przypadku to dłużnik będzie obciążony prowizją należną firmie windykacyjnej.

Windykację wierzytelności, w zależności od stanu sprawy i jej trudności, realizujemy w ramach:

-          monitoringu,
-          postępowania pozasądowego – polubownego,
-          postępowania sądowego,
-          postępowania egzekucyjnego,
-          innych postępowań przed sądami czy urzędami.

Proponujemy Państwu dwa warianty współpracy w zakresie windykacji należności pieniężnych. Pierwszy wariant to propozycja przygotowana z myślą o klientach, którzy zakładają sporadyczne korzystanie z usług firmy windykacyjnej.
Przyjęcie zlecenia odbywa się w drodze indywidualnego zlecenia, po którym następuje rozpoczęcie przedsądowej procedury windykacyjnej w skład, której wchodzi min.:

-          ujawnienie dokładnych danych teleadresowych dłużnika ( w przypadku ich braku),
-          wezwanie do polubownej zapłaty wymaganego zobowiązania,
-          ewentualne doprowadzenie do zawarcia ugody pomiędzy stronami,
-          nadzorowanie terminowej spłaty zawartej ugody,
-          pomoc prawną w złożeniu dokumentów sądowych,
-          nadzorowanie pracy Kancelarii Adwokackiej,
-          nadzorowanie pracy Komornika Sądowego.

Drugi z proponowanych wariantów przeznaczony jest dla klientów, którzy z myślą o zabezpieczeniu płynności finansowej, korzystają z pomocy firmy windykacyjnej w szerszym zakresie.

Podstawową cechą, która odróżnia te dwa warianty jest  różnica w stawce prowizyjnej.

W przypadku wyboru drugiego wariantu, strony podpisują umowę o wzajemnej współpracy na mocy, której Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy pieczęć prewencyjną do oznaczenia faktur z odroczonym terminem płatności.

Przyjęcie zlecenia może się odbywać na dwa sposoby, albo w sposób określony w wariancie pierwszym lub też w formie elektronicznie przesłanej listy wystawionych faktur z zaznaczeniem, że po określonym w umowie czasie (np.21 dniach) mamy przystąpić do procedury windykacyjnej.

Zapewniamy wsparcie procedury sądowej i komorniczej osobą Adwokata.  Pomoc taka odbywa się na preferencyjnych warunkach.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod wskazanymi w stopce strony telefonami.